LAG Nordvestsjælland

LAG Nordvestsjælland er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommune. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

I vores udviklingsstrategi har vi beskrevet, hvordan vi mener, at dette bedst kan realiseres. Udviklingsstrategien kan læses her. Den er både godkendt af foreningens medlemmer og af Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

En forening for alle i vores område, der vil landdistriktsudvikling – gratis at være medlem!
Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende eller arbejdende i en af de fire kommuner kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at melde dig ind her.

Medlemsskabet gælder hele programperioden (dvs. frem til 31. december 2027), medmindre du skriftligt melder dig ud ved at kontakte bestyrelsen (jævnfør vedtægternes § 5).

Foreningen forventes i perioden 2023-27 at uddele lidt over 4 mio. kr. om året. Midlerne kommer fra EU’s Landdistriktsfond.

Du er altid velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem, hvis du ønsker at høre mere om vores mål og foreningens virke.

Nyttige dokumenter

Grundlæggende dokumenter om foreningen

Vores vedtægter (vedtaget på stiftende generalforsamling 8. juni 2022)

Medlemsgodkendt udviklingsstrategi ‘Det gode bæredygtige liv i Nordvestsjælland’ (afventer national godkendelse)

Grundlæggende dokumenter om LAG-ordningen (vedtaget på stiftende generalforsamling 8. juni 2022)

Lovgrundlaget

Bekendtgørelse om opstart af lokale aktionsgrupper

Generalforsamlinger

8. juni 2022 (stiftende): Referat Indkaldelse

10. november 2022 (ekstraordinær): Referat Indkaldelse

Infomøder

5. maj 2022: Referat Indkaldelse

Bliv medlem af foreningen

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende eller arbejdede i en af de fire kommuner kan blive medlem af.
Det er gratis at blive medlem af LAG Nordvestsjælland.

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi. Udkastet til ny vejledning om tilskud fra LAG-midler forventes at foreligge i marts 2023.

Michella Schack

Michella Schack

Udviklingskonsulent

Tlf: 20 60 77 91

Mandag og tirsdag
8.30-15.00 (dog ikke 3.4)

Stig Andersen

Stig Andersen

Sekretariatsleder

Tlf: 20 60 77 90

Man- tirs-, tors- og fredage
8.30-15.00 (dog ikke 22.-29.3)

LAG Nordvestsjælland

LAG Nordvestsjælland er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommune. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende eller arbejdende i en af de fire kommuner kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at melde dig ind her på hjemmesiden.

Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi (der 1.2 2023 er endeligt godkendt af Plan- og Landdistriktsstyrelsen).