Søg tilskud

Der er to ansøgningsrunder i 2023:

  • 1. ansøgningsrunde løber fra 10. maj til 28. maj 2023 kl. 12.00
  • 2. ansøgningsrunde løber fra 9. juni til 10. august 2023 kl. 15.00

Selve ansøgning om tilskud sker i Tast Selv, et digitalt ansøgningssystem fra Landbrugsstyrelsen.

>> Se indholdet af ansøgningsskemaet som PDF

VIGTIGT! VIGTIGT! For at ansøge skal du med MitID/NemID være tilknyttet den forening/virksomhed, der ønsker at søge LAG-støtte.

Du finder vejledning om Forenings-MitID her: https://mitid-erhverv.dk/tilslutning/sadan-far-i-mitid-erhverv/foreninger-og-frivillige-foreninger/

Du kan finde hjælp om MitID Erhverv her: https://MitID-Erhverv.dk

LAG Nordvestsjælland kan ikke vejlede om selve log ind-proceduren.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har lavet videoguides om, hvordan du bruger Tast Selv-systemet:

>> Gå til videoguides

Når du går i gang med ansøgningen, skal du vælge LAG Nordvestsjælland (CVR 43313541) som ‘Sagspart’.

Husk at gemme ansøgningen med jævne mellemrum, mens du arbejder i den (du skal klikke på Gem-knappen i øverste højre hjørne. Systemet gemmer ikke automatisk med jævne mellemrum).

Hvis du overvejer at gå i gang med en ansøgning, er der tre ting, du bør gøre tidligt i processen:

  1. Orienter dig i vores udviklingsstrategi, da vi kun støtter projekter inden for rammerne af denne.
  2. Læs Plan- og Landdistriktstyrelsens generelle vejledning om ansøgning om LAG-midler, da det er den, der skal følges, hvis du får tilsagn om støtte.
  3. Tag kontakt til en af vores koordinatorer, der står klar til at vejlede dig.

Vores koordinatorer kan på anmodning se din ansøgning, så snart du er gået i gang med at lave den og kan derfor vejlede dig i ansøgningsforløbet med udgangspunkt i din konkrete ansøgning. Husk i den forbindelse at oplyse, hvilket journalnummer den har fået.

Koordinatorerne kan kun vejlede dig og kan således ikke ifalde et erstatningsansvar eller lignende, hvis der sker noget uforudset i ansøgningsprocessen eller i løbet af projektperioden. Det er derfor dit eget ansvar at sikre, at alle regler, lovgivning og deadlines overholdes.

Udvælgelseskriterier og -procedure

Det er den lokale LAG-bestyrelse, der udvælger, hvilke projekter der skal have støtte. Projekter i 1. ansøgningsrunde udvælges baseret på kriterier og procedure beskrevet her.

Kriterier og procedure for udvælgelse af projekter i 2. ansøgningsrunde (med ansøgningsfrist 10. august kl. 15.00) offentliggøres her på hjemmesiden 13. juni.

>> Gå til Tast Selv

Stig Andersen

Sekretariatsleder
Tlf: 20 60 77 90

sa@lag-nvs.dk

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag
8.30-15.00

Michella Schack

Udviklingskonsulent
Tlf: 20 60 7791

ms@lag-nvs.dk

Man- og tirsdag
8.30-15.00

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi. Du finder også mange svar i Vejledningen om tilskud til LAG-projekter fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Michella Schack

Michella Schack

Udviklingskonsulent

Tlf: 20 60 77 91

Mandag og tirsdag
8.30-15.00

Stig Andersen

Stig Andersen

Sekretariatsleder

Tlf: 20 60 77 90

Man- tirs-, tors- og fredage
8.30-15.00

LAG Nordvestsjælland

LAG Nordvestsjælland er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommune. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende eller arbejdende i en af de fire kommuner kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at melde dig ind her på hjemmesiden.

Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi (der 1.2 2023 er endeligt godkendt af Plan- og Landdistriktsstyrelsen).