Søg tilskud

Ansøgningsfrister og beløbsrammer

Næste ansøgningsfrist er fredag 16. august 2024 kl. 15.00.

Ansøgningsrunden er åbnet 2. april 2024. Ansøgere kan forvente at få svar på, om deres projekt er indstillet til støtte i starten af september 2024.

Vi har her offentliggjort de minimums- og maksimumsbeløb, der kan søges om i 2. ansøgningsrunde 2024. Det samme gælder udvælgelsesproceduren og udvælgelseskriterierne.

Sådan bliver du klar til at søge

For at ansøge skal du med MitID/NemID være tilknyttet den forening/virksomhed, der ønsker at søge LAG-støtteDu kan altså ikke ansøge med brug af dit eget MitID/NemID.

Du finder vejledning om Forenings-MitID her: https://mitid-erhverv.dk/tilslutning/sadan-far-i-mitid-erhverv/foreninger-og-frivillige-foreninger/

Du kan finde hjælp om MitID Erhverv her: https://MitID-Erhverv.dk

LAG Nordvestsjælland kan ikke vejlede om selve log ind-proceduren.

Hvis du overvejer at gå i gang med en ansøgning, er der tre ting, du bør gøre tidligt i processen:

  1. Orienter dig i vores udviklingsstrategi, da vi kun støtter projekter inden for rammerne af denne.
  2. Læs Plan- og Landdistriktstyrelsens generelle vejledning om ansøgning om LAG-midler (du finder den seneste udgave i boksen ‘Lovgrundlag & Vejledninger’), da det er den, der skal følges, hvis du får tilsagn om støtte.
  3. Tag kontakt til en af vores koordinatorer, der står klar til at vejlede dig.

Vores koordinatorer kan på anmodning se din ansøgning, så snart du er gået i gang med at lave den og kan derfor vejlede dig i ansøgningsforløbet med udgangspunkt i din konkrete ansøgning. Husk i den forbindelse at oplyse, hvilket journalnummer den har fået.

Koordinatorerne kan kun vejlede dig og kan således ikke ifalde et erstatningsansvar eller lignende, hvis der sker noget uforudset i ansøgningsprocessen eller i løbet af projektperioden. Det er derfor dit eget ansvar at sikre, at alle regler, lovgivning og deadlines overholdes.

Sådan laver og indsender du ansøgning og bilag

Selve ansøgningen om tilskud sker i Tast Selv, et digitalt ansøgningssystem fra Landbrugsstyrelsen.

Bilagene til ansøgningen skal uploades i Appendix. I Appendix er det vigtigt, at du angiver det journalnummer, du har fået i Tast Selv.

Tast Selv-systemet er ikke det nyeste, så det er en god idé at tjekke ‘Driftsstatus’, inden du går i gang med/fortsætter med din ansøgning. Vi vil også anbefale, at du først laver din ansøgning i nedenstående Word-dokument og først derefter kopiere teksten ind i de digitale ansøgningsskema. På den måde sikrer du dig, at der ikke går data tabt, hvis Tast Selv-systemet ‘har en dårlig dag’.

>> Se indholdet af ansøgningsskemaet som Word

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har lavet videoguides om, hvordan du bruger Tast Selv-systemet:

>> Gå til videoguides

Når du går i gang med ansøgningen, skal du vælge LAG Nordvestsjælland (CVR 43313541) som ‘Sagspart’.

Husk at gemme ansøgningen med jævne mellemrum, mens du arbejder i den (du skal klikke på Gem-knappen i øverste højre hjørne. Systemet gemmer ikke automatisk med jævne mellemrum).

Hvis du oplever ikke at kunne komme ind på systemet, kan det være, at du skal skifte til en anden browser.

Selve ansøgningen laves og indsendes i ét system (Tast Selv), mens alle bilag skal uploades og indsendes i et anden system (Appendix). Du skal altså indsende ad to omgange, for at vi modtager alt dit materiale.

Udvælgelseskriterier og -procedure

Det er den lokale LAG-bestyrelse, der udvælger, hvilke projekter der skal have støtte.

Projekter i 2. ansøgningsrunde 2024: Se her.

Projekter i 1. ansøgningsrunde 2024 vil blive udvalgt baseret på kriterier og procedure beskrevet her.

Projekter i 2. ansøgningsrunde 2023 blev udvalgt baseret på kriterier og procedure beskrevet her.

Projekter i 1. ansøgningsrunde 2023 blev udvalgt baseret på kriterier og procedure beskrevet her.

>> Gå til Tast Selv

Stig Andersen

Sekretariatsleder
Tlf: 20 60 77 90

sa@lag-nvs.dk

Mandag, tirsdag og torsdag
8.30-15.00

Marina Petersen

Udviklingskonsulent
Tlf: 20 60 77 91

mp@lag-nvs.dk

Alle hverdage
9.00-14.00

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi. Du finder også mange svar i Vejledningen om tilskud til LAG-projekter (i boksen ‘Lovgrundlag & Vejledninger’) fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Marina Petersen

Udviklingskonsulent

Tlf: 20 60 77 91

Hverdage
9.00-14.00

Stig Andersen

Stig Andersen

Sekretariatsleder

Tlf: 20 60 77 90

Man- tirs- og torsdage
8.30-15.00

LAG Nordvestsjælland

LAG Nordvestsjælland er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommune. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende eller arbejdende i en af de fire kommuner kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at melde dig ind her på hjemmesiden.

Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi.