Om LAG-ordningen

LAG-ordningen giver støtte til projekter, der skaber liv og vækst i landdistrikterne. Projekter kan støttes med op til 50 % af projektbudgettet.

LAG Nordvestsjælland dækker programperioden 2023-27 og omfatter Holbæk, Kalundborg, Odsherred og Sorø Kommune. Der er to  ansøgningsfrister tilbage i 2024: Fredag 16. august kl. 15.00 og mandag 2. december kl. 15.00.

Nyt minimumsbeløb

I ansøgningsrunden kan der højest søges om 400.000 kr. i LAG-støtte. Almennyttige projekter skal mindst søge om 100.000 kr. inkl. moms (og dermed mindst have et projektbudget på 200.000 kr. inkl. moms), mens erhvervsprojekter kan nøjes med at søge 50.000 kr. ekskl. moms (og dermed mindst have et projektbudget på 100.000 kr. ekskl. moms).

Her kan du se, hvordan du søger

Som ansøger skal du bruge en digital Tast Selv-platform. Den kan tilgås her. Bemærk at du skal have et MitID/NemID knyttet til den virksomhed eller forening, der skal stå som ansøger. Du kan altså ikke logge ind med dit eget MitID/NemID som privatperson.

Hvilke projekttyper kan få støtte under LAG-ordningen?

Projekterne skal bidrage til at nå de overordnede hovedmålsætninger for LAG-ordningen om at

 1. fremme erhvervsudvikling
 2. forbedre rammevilkårene i landdistrikterne

Hvad kan ikke støttes under LAG-ordningen?

LAG-ordningen støtter bl.a. ikke:

 • Jordbrugs-/primærproduktion
 • Køb af jord eller ejendom
 • Leasing
 • Opgaver, der kan betragtes som kommunale kerneopgaver (fx børnepasning)

Hvordan vælger vi, hvilke projekter der skal have støtte?

Den lokale aktionsgruppes bestyrelse har lavet en udviklingsstrategi, hvor visionen er at skabe forudsætninger for ’Det gode bæredygtige liv i Nordvestsjælland’.

Visionen er at gøre det attraktivt at leve og arbejde i landdistrikterne ved at prioritere fem indsatsområder:

 1. Iværksætteri og Innovation
 2. Oplevelsesøkonomi
 3. Bæredygtige landsbyer
 4. Bosætning og fastholdelse af børnefamilier
 5. Natur-kultur

De fem fokusområder beror på en socioøkonomisk-demografisk analyse af vores område, dets udfordringer, udviklingsbehov og potentialer.

Dit projekt skal understøtte mindst ét af vores fem indsatsområder – meget gerne flere.

Hvilke udgiftstyper kan dækkes af LAG-ordningen?

Projekter kan få dækket op til 50 % af udgifterne inden for disse kategorier:

 • Køb og leje af materialer, maskiner, udstyr.
 • Leje af lokaler.
 • Løn til medarbejdere ansat i projektet for en arbejdsindsats, som er direkte relateret til projektet
 • Rejseudgifter direkte relateret til projektet, når rejsen udføres af projektholder eller ansatte medarbejdere i projektet.
 • Udgifter til etablering af en virksomhed, herunder udgifter til drift i op til 6 måneder, hvis der er tale om en nystartet virksomhed.
 • Immaterielle investeringer, herunder computersoftware, patentrettigheder, licenser, ophavsret og varemærker.
 • Bygge- og anlægsopgaver.
 • Udgifter vedrørende forberedelse og fremme af samarbejde.
 • Testaktiviteter m.v., der ligger forud for udviklingsaktiviteter.
 • Udgifter til udvikling af nye maskiner, udstyr mv.
 • Udgifter forbundet med at søge om anden finansiering af projektet.
 • Formidling af information, herunder reklame og markedsføring mv.
 • Honorar for bistand fra ekstern konsulent, herunder fx honorarer til arkitekter, ingeniører og konsulenter til rådgivning, gennemførelse af udbud, projektledelse, formidling mv.
 • Andre omkostninger, som er af væsentlig betydning for gennemførelsen af projektet.

Det mere tekniske om LAG-ordningen kan du læse om i den projektvejledning (i boksen ‘Lovgrundlag & Vejledninger’), der er lavet af Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Nyttige dokumenter

Som potentiel ansøger er det en god idé at læse i vores udviklingsstrategi.
I projektvejledningen fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen kan du se de specifikke regler for LAG-ordningen.

Bliv medlem af foreningen

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende eller arbejdende i en af de fire kommuner kan blive medlem af.
Det er gratis at blive medlem af LAG Nordvestsjælland.

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi. Du finder også mange svar i Vejledningen om tilskud til LAG-projekter (i boksen ‘Lovgrundlag & Vejledninger’) fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Marina Petersen

Udviklingskonsulent

Tlf: 20 60 77 91

Hverdage
9.00-14.00

Stig Andersen

Stig Andersen

Sekretariatsleder

Tlf: 20 60 77 90

Man- tirs- og torsdage
8.30-15.00

LAG Nordvestsjælland

LAG Nordvestsjælland er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommune. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende eller arbejdende i en af de fire kommuner kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at melde dig ind her på hjemmesiden.

Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi.