Om LAG-ordningen

LAG-ordningen giver støtte til projekter, der skaber liv og vækst i landdistrikterne. Vi støtter kun projekter med et totalbudget på mere end 100.000 kr.,  og normalt er det maksimale støttebeløb 400.000 kr. Fødevareforædlende projekter kan støttes med op til 40 % og andre projekter med op til 50 %.

For uddeling af midler i programperioden 2023-27 er der stiftet en ny lokal aktionsgruppe omfattende Holbæk, Kalundborg, Odsherred og Sorø Kommune. Den hedder LAG Nordvestsjælland og forventes at have sin første ansøgningsrunde i 1. halvdel af 2023. Vi kender altså ikke den første ansøgningsfrist endnu. Vi ved heller ikke, hvor og hvordan en evt. ansøgning skal udarbejdes, da det hidtidige ansøgningssystem (PROMIS) er under udfasning.

Nedenstående beskrivelse støtter sig på de regler, der findes i efteråret 2022. Der er endnu ikke kommet nogen projektvejledning for programperioden 2023-27, og derfor kan der potentielt set ske ændringer. Se læs det med dette forbehold.

Hvilke projekttyper kan få støtte under LAG-ordningen?

Projekterne skal bidrage til at nå de overordnede hovedmålsætninger om at

 1. fremme erhvervsudvikling
 2. forbedre rammevilkårene i landdistrikterne

LAG-ordningen støtter ikke:

 • Jordbrugs-/primærproduktion
 • Køb af jord eller ejendom
 • Leasing
 • Opgaver, der kan betragtes som kommunale kerneopgaver (fx børnepasning)

Hvordan vælger vi, hvilke projekter der skal have støtte?

LAG Nordvestsjælland har en udviklingsstrategi. Dit projekt skal hjælpe os med at nå mindst ét af vores fem indsatsområder:

 1. Iværksætteri og innovation
 2. Oplevelsesøkonomi
 3. Bæredygtige landsbyer
 4. Bosætning og fastholdelse af børne- og ungefamilier
 5. Natur-kultur

Hvilke udgiftstyper kan dækkes af LAG-ordningen?

Projekter kan få dækket op til 50 % af udgifterne inden for disse kategorier:

 • Materielle omkostninger
 • Immaterielle investeringer
 • Opførelse eller forbedring af fast ejendom – men ikke køb af ejendom eller jord
 • Køb eller leje af nye maskiner og nyt udstyr
 • Honorarer til arkitekter, ingeniører og konsulenter
 • Udgifter vedrørende forberedelse og fremme af samarbejde
 • Løn til betaling for en arbejdsindsats direkte relateret til projektet
 • Frivilligt arbejde
 • Udgifter til øl og vin op til 500 kr. pr. arrangement
 • Rejseomkostninger (billigst mulige) direkte relateret til projektet
 • Testaktiviteter m.v., der ligger forud for udviklingsaktiviteter
 • Udviklingsomkostninger
 • Andre omkostninger af væsentlig betydning for gennemførelsen af projektet

Nyttige dokumenter

Som potentiel ansøger er det en god idé at læse i vores forslag til udviklingsstrategi.
På et senere tidspunkt vil der også komme en projektvejledning fra Bolig- og Planstyrelsen. I mellemtiden kan du besøge deres side livogland.dk

Bliv medlem af foreningen

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende eller arbejdende i en af de fire kommuner kan blive medlem af.
Det er gratis at blive medlem af LAG Nordvestsjælland.

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi. Udkastet til ny vejledning om tilskud fra LAG-midler forventes at foreligge i marts 2023.

Michella Schack

Michella Schack

Udviklingskonsulent

Tlf: 20 60 77 91

Mandag og tirsdag
8.30-15.00 (dog ikke 3.4)

Stig Andersen

Stig Andersen

Sekretariatsleder

Tlf: 20 60 77 90

Man- tirs-, tors- og fredage
8.30-15.00 (dog ikke 22.-29.3)

LAG Nordvestsjælland

LAG Nordvestsjælland er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommune. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende eller arbejdende i en af de fire kommuner kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at melde dig ind her på hjemmesiden.

Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi (der 1.2 2023 er endeligt godkendt af Plan- og Landdistriktsstyrelsen).