Kursen for lokal udvikling er sat

Nordvestsjælland har fået en ny lokal aktionsgruppe (LAG). Den skal uddele støtte på godt 20 mio. kr. i perioden 2023-27. Som forening udnytter LAG lokalkendskab og lokale netværk til at gennemføre lokale strategier og innovative projekter. Mange lokale ildsjæle fra Holbæk, Kalundborg, Odsherred og Sorø Kommune har allerede engageret sig i arbejdet. Foreningen tæller således allerede over 200 medlemmer. De repræsenterer lokale borgere, foreninger, virksomheder eller offentlige myndigheder.

Udviklingsstrategien sætter retningen for de kommende 5 år.

Efter en lang proces, der startede i juni 2022 med en stiftende generalforsamling og sluttede i februar 2023 med en endelig godkendelse i fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen, har vi nu en udviklingsstrategi, der kan sætte retningen for de næste 5 år. Strategien er  baseret på en grundig analyse af vores område, så såvel udfordringer, udviklingsbehov som potentialer står tydeligt frem.

Bestyrelsen har defineret en vision for aktionsgruppens virke og fastsat 5 indsatsområder. Undervejs har man været i tæt dialog med centrale aktører i området undervejs (‘partnerskabet’). Forslaget til udviklingsstrategi har været sendt i høring hos de fire kommuner og regionen og er til sidst blevet godkendt af medlemmerne.

Du kan downloade strategien her på siden (50 sider, PDF inkl. socioøkonomisk analyse) eller læse resuméet nedenfor.

Resumé af udviklingsstrategien

Vores vision er at skabe forudsætninger for ’Det gode bæredygtige liv i Nordvestsjælland’.

Motivationen er at arbejde med Verdensmålene på et lokalt niveau og sikre, at vi med de lokale udviklingstiltag understøtter de globale visioner.

Visionen er at gøre det attraktivt at leve og arbejde i landdistrikterne ved at prioritere fem indsatsområder:

  1. Iværksætteri og Innovation
  2. Oplevelsesøkonomi
  3. Bæredygtige landsbyer
  4. Bosætning og fastholdelse af børnefamilier
  5. Natur-kultur

De fem fokusområder beror på en socioøkonomisk-demografisk analyse af vores område, dets udfordringer, udviklingsbehov og potentialer.

Analysen peger bl.a. på, at vi i Nordvestsjælland har en erhvervsstruktur bestående af især mindre virksomheder. Der er plads til og behov for flere iværksættere, og vi ser et potentiale for videreudvikling af de bestående mindre virksomheder via innovation. Vi har en fantastisk – men nogle steder også sårbar – natur præget af Istidens massive kræfter, 436 km kystlinje samt en stærk kulturhistorisk identitet som vi kan bruge som fundament for en bæredygtig videreudvikling af oplevelsesøkonomien og natur-kultur oplevelser, der også vil komme lokalbefolkningen til gavn.

Vores befolkningstilvækst er mindre end landsgennemsnittet. Gennemsnitsalderen er 3 år højere end Danmark som helhed, men samtidigt ligger vi langt under i aldersgrupperne 0-9 og 20-39 år. Vi ønsker at bedre rammerne for bosætning og fastholdelse af børnefamilier. Derudover oplever mange mindre byer befolkningstilbagegang. Dette aspekt ønsker vi også at arbejde med i samtænkning med de øvrige indsatsområder.

Godkendt udviklingsstrategi

Her kan du downloade det samlede strategidokument.

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi. Du finder også mange svar i Vejledningen om tilskud til LAG-projekter (i boksen ‘Lovgrundlag & Vejledninger’) fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Marina Petersen

Udviklingskonsulent

Tlf: 20 60 77 91

Hverdage
9.00-14.00

Stig Andersen

Stig Andersen

Sekretariatsleder

Tlf: 20 60 77 90

Man- tirs- og torsdage
8.30-15.00

LAG Nordvestsjælland

LAG Nordvestsjælland er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommune. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende eller arbejdende i en af de fire kommuner kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at melde dig ind her på hjemmesiden.

Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi.