LAG Nordvestsjælland udstikker kursen og afholder stort arrangement 12. november.

I forsommeren så en ny lokal aktionsgruppe (LAG) lyset i vores område. Nu lægger den sin udviklingsstrategi for perioden 2023-27 frem for offentligheden her. Den vedtages endeligt på en generalforsamling torsdag 10. november. Man kan ligeledes her på hjemmesiden gratis melde sig ind i LAG Nordvestsjælland. Kravet er, at man bor eller arbejder fast i området, der omfatter Sorø, Holbæk, Kalundborg, og Odsherred Kommune, og at man er interesseret i at udvikle vores landdistrikter.
For at hylde de ildsjæle og frivillige, der bidrager til sammenholdet og udviklingen i landdistrikterne, afholder LAG et stort medlemsarrangement med den kendte foredragsholder Tommy Krabbe lørdag 12. november. Tilmelding efter først til mølle-princippet, da der max. kan være 130 deltagere.

LAG Nordvestsjælland fremlægger udviklingsstrategi – skal vedtages endeligt 10. november

LAG-bestyrelsen har de seneste måneder arbejdet på en udviklingsstrategi, der skal sætte retningen for, hvad LAG i vores område skal fokusere på. Projekter, der støtter op om de fem indsatsområder i strategien, vil være i fokus, når der skal uddeles godt 20 mio. kr. i støtte over de næste fem år:

  • Iværksætteri og innovation
  • Oplevelsesøkonomi
  • Bæredygtige landsbyer
  • Bosætning og fastholdelse af børne- og ungefamilier
  • Natur-kultur.

Strategien baserer sig på en grundig analyse, hvor udfordringer, potentialer og udviklingsbehov i vores område er blevet kortlagt. Udviklingsstrategien er nu lagt ud her. Her er der også mulighed for at give sin mening til kende. Udviklingsstrategien skal endeligt vedtages torsdag 10. november på en ekstraordinær generalforsamling, inden den sendes til Bolig- og Planstyrelsen for national godkendelse.

Alle over 15 år, der bor eller arbejder fast i vores område, kan blive medlem af LAG

LAG Nordvestsjælland er en forening, så alle over 15 år, der bor eller arbejder i de fire kommuner Odsherred, Holbæk, Kalundborg og Sorø, kan blive medlem. ’I sidste periode havde LAG-foreningen over 300 medlemmer, og jeg håber, at mange vil tage del i arbejdet i de kommende år. Det kræver, at man melder sig ind. En af vores styrker er, at vi har et meget bredt netværk, og at vi er helt i øjenhøjde med de lokale aktører. Medlemskabet er gratis, og som medlem får man nyttige informationer om landdistriktsudvikling, projekter og andre puljer, der kan understøtte udvikling.’, udtaler forperson Flemming E. Larsen.

Inspiration til frivillighed og lokale ildsjæle ved stort medlemsarrangement 12. november

For at understrege sin status som medlemsforening holder LAG lørdag 12. november et stort arrangement i Svinninge – kun for medlemmer. Fra kl. 15.00 er der netværkscafé med både kaffe, kage og paneldebat med forskellige aktørers bud på ildsjæle og frivillighed i de kommende år. Kl. 16.30 vil foredragsholderen Tommy Krabbe, der bl.a. har skrevet ’Ildsjælenes bog’, fyre yderligere op under de fremmødte. Med over 700 afholdte foredrag venter der alle en oplevelse. Deltagelse i arrangementet er gratis, forudsætter LAG-medlemskab og baseres på ’først til mølle’, da der kun er 130 pladser. Tilmelding her.


Yderligere spørgsmål

Yderligere oplysning om udviklingsstrategien og LAG Nordvestsjælland kan fås hos:

Forperson Flemming Engtoft Larsen, flemmingengtoft@gmail.com / 51 31 64 56

Download udviklingsstrategi

Læs hele strategien (PDF på 49 sider).

Download pressemeddelelse

Indholdet af pressemeddelelsen er til fri gengivelse.

Bliv medlem af foreningen

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende i en af de fire kommuner kan blive medlem af.
Det er gratis at blive medlem af LAG Nordvestsjælland.

Ansøgningsfrister

16. august 2024 kl. 15.00
Se udvælgelseskriterier under
menupunktet ‘Kriterier’.

Udviklingsstrategi

Vores udviklingsstrategi er meget vigtig i udvælgelsen af projekter. Læs den her.

Bliv medlem

Er du over 15 år og bor/arbejder fast i én af de fire kommuner, kan du gratis blive medlem.

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi. Du finder også mange svar i Vejledningen om tilskud til LAG-projekter (i boksen ‘Lovgrundlag & Vejledninger’) fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Marina Petersen

Udviklingskonsulent

Tlf: 20 60 77 91

Hverdage
9.00-14.00

Stig Andersen

Stig Andersen

Sekretariatsleder

Tlf: 20 60 77 90

Man- tirs- og torsdage
8.30-15.00

LAG Nordvestsjælland

LAG Nordvestsjælland er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommune. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende eller arbejdende i en af de fire kommuner kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at melde dig ind her på hjemmesiden.

Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi.