Kursen for lokal udvikling er sat

Nordvestsjælland har fået en ny lokal aktionsgruppe (LAG). Den forventes at uddele støtte på godt 20 mio. kr. i perioden 2023-27. Som forening udnytter LAG lokalkendskab og lokale netværk til at gennemføre lokale strategier og innovative projekter. Mange lokale ildsjæle fra Holbæk, Kalundborg, Odsherred og Sorø Kommune har allerede engageret sig i arbejdet. Foreningen tæller således allerede over 100 medlemmer. De repræsenterer lokale borgere, foreninger, virksomheder eller offentlige myndigheder.

Udviklingsstrategien er endeligt godkendt.

Der blev onsdag 8. juni 2022 afholdt stiftende generalforsamling i Svinninge. Her blev der valgt 12 personer til bestyrelsen, hvorefter de fire kommuner og regionen tilsammen har udpeget 5 yderligere (se evt. den samlede bestyrelse her).

Siden generalforsamlingen har bestyrelsen haft travlt med at udarbejde et forslag til en udviklingsstrategi, der kan sætte retningen for de næste 5 år. Strategien er  baseret på en grundig analyse af vores område, så såvel udfordringer, udviklingsbehov som potentialer står tydeligt frem.

På den baggrund har bestyrelsen defineret en vision for aktionsgruppens virke og fastsat 5 indsatsområder, idet man samtidigt har været i tæt dialog med centrale aktører i området undervejs (‘partnerskabet’). Forslaget til udviklingsstrategi har været sendt i høring hos de fire kommuner og regionen. De har alle tilkendegivet, at der ikke er elementer i strategien, der strider imod deres strategier og planer.

Strategien blev 13. oktober 2022 lagt frem for medlemmer og øvrige interesserede her på hjemmesiden. 27. oktober 2022 blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, og den blev således endeligt vedtaget af medlemmerne 10. november 2022. Nationalt godkendt af Plan- og Landdistriktsstyrelsen blev strategien 1. februar 2023. Den er dermed trådt i kraft.

Du kan downloade strategien her på siden (50 sider, PDF inkl. socioøkonomisk analyse) eller læse resuméet nedenfor.

Resumé af udviklingsstrategien

Vores vision er at skabe forudsætninger for ’Det gode bæredygtige liv i Nordvestsjælland’.

Motivationen er at arbejde med Verdensmålene på et lokalt niveau og sikre, at vi med de lokale udviklingstiltag understøtter de globale visioner.

Visionen er at gøre det attraktivt at leve og arbejde i landdistrikterne ved at prioritere fem indsatsområder:

  1. Iværksætteri og Innovation
  2. Oplevelsesøkonomi
  3. Bæredygtige landsbyer
  4. Bosætning og fastholdelse af børnefamilier
  5. Natur-kultur

De fem fokusområder beror på en socioøkonomisk-demografisk analyse af vores område, dets udfordringer, udviklingsbehov og potentialer.

Analysen peger bl.a. på, at vi i Nordvestsjælland har en erhvervsstruktur bestående af især mindre virksomheder. Der er plads til og behov for flere iværksættere, og vi ser et potentiale for videreudvikling af de bestående mindre virksomheder via innovation. Vi har en fantastisk – men nogle steder også sårbar – natur præget af Istidens massive kræfter, 436 km kystlinje samt en stærk kulturhistorisk identitet som vi kan bruge som fundament for en bæredygtig videreudvikling af oplevelsesøkonomien og natur-kultur oplevelser, der også vil komme lokalbefolkningen til gavn.

Vores befolkningstilvækst er mindre end landsgennemsnittet. Gennemsnitsalderen er 3 år højere end Danmark som helhed, men samtidigt ligger vi langt under i aldersgrupperne 0-9 og 20-39 år. Vi ønsker at bedre rammerne for bosætning og fastholdelse af børnefamilier. Derudover oplever mange mindre byer befolkningstilbagegang. Dette aspekt ønsker vi også at arbejde med i samtænkning med de øvrige indsatsområder.

Godkendt udviklingsstrategi

Her kan du downloade det samlede strategidokument.

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi. Udkastet til ny vejledning om tilskud fra LAG-midler forventes at foreligge i marts 2023.

Michella Schack

Michella Schack

Udviklingskonsulent

Tlf: 20 60 77 91

Mandag og tirsdag
8.30-15.00 (dog ikke 3.4)

Stig Andersen

Stig Andersen

Sekretariatsleder

Tlf: 20 60 77 90

Man- tirs-, tors- og fredage
8.30-15.00 (dog ikke 22.-29.3)

LAG Nordvestsjælland

LAG Nordvestsjælland er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommune. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende eller arbejdende i en af de fire kommuner kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at melde dig ind her på hjemmesiden.

Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi (der 1.2 2023 er endeligt godkendt af Plan- og Landdistriktsstyrelsen).