Stor opbakning til ny lokal aktionsgruppe med ændret geografi

Torsdag aften var der stor opbakning til at lave en ny lokal aktionsgruppe (LAG) i Nordvestsjælland for årene 2023-27. 65 personer repræsenterende borgere, foreninger, virksomheder og offentlige myndigheder fra 4 kommuner var mødt op. Da der skulle stemmes, var der stort flertal for at ansøge Bolig- og Planstyrelsen om godkendelse af en ny LAG omfattende Holbæk, Kalundborg, Odsherred og Sorø Kommune. Lejre Kommune har tidligere været med i samarbejdet, men synes nu at kigge i retning af Frederikssund Kommune, der er ny kommune i LAG-sammenhæng. Godkendes geografien fra centralt hold af geografien er det håbet at kunne afholde stiftende generalforsamling i den nye forening med valg af bestyrelse lige før sommerferien.

Alle relevante grupper og kommuner var repræsenteret

Et bredt udsnit af lokale ildsjæle fra de 4 kommuner Holbæk, Kalundborg, Odsherred og Sorø var mødt op, da der torsdag aften skulle informeres og stemmes om at søge om oprettelse af en ny lokal aktionsgruppe (LAG) i Nordvestsjælland. Den nye lokale aktionsgruppe forventes at uddele støtte på i omegnen af 25 mio. kr. i perioden 2023-27.

Den brede repræsentation var vigtig, da hele essensen i LAG-ordningen er, at det er lokale borgere med fingeren på pulsen i forhold til lokale ønsker og behov hos borgere, virksomheder, erhvervsorganisationer, fagforeninger, natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger samt offentlige myndigheder, der skal være med til definere og bestemme, hvordan de EU-finansierede midler bruges bedst til lokal udvikling. Det var også glædeligt, at deltagerne spændte fra skole- til pensionistalderen, så hele aldersspektret var dækket.

Ny geografisk udstrækning på tegnebrættet

Aftenen sluttede med afstemninger. Den ene gjaldt selve opbakningen til at søge om at få godkendt aktionsgruppen. Det var et stort flertal for. Den anden gik på geografien. Den nuværende lokale aktionsgruppe, der har opereret siden 2014, omfatter 5 kommuner, men i perioden 2023-27 vil Lejre Kommune i første omgang prøve at kigge imod Frederikssund Kommune, der er ny i LAG-sammenhæng. Derfor var forslaget torsdag aften, at der søges om en ny LAG omfattende Holbæk, Kalundborg, Odsherred og Sorø Kommune. Også dette var der stor tilslutning til.

Håb om stiftende generalforsamling inden sommerferien

På baggrund af mødet og afstemningerne i går kan der nu sendes en ansøgning afsted til Bolig- og Planstyrelsen, der som national myndighed skal godkende oprettelsen af alle nye lokale aktionsgrupper i hele landet. Det er håbet, at godkendelsen kommer rimelig hurtigt, så man kan nå at indkalde til og afholde en stiftende generalforsamling inden sommerferien.

På denne generalforsamling skal der også vælges en bredt sammensat bestyrelse, der som sin første opgave skal drive processen med hen over efteråret at skabe en lokal udviklingsstrategi, der skal være retningsgivende for den lokale brug af LAG-støtten de næste 5 år.

Du kan følge løbende følge med i processen her.

Yderligere information
Yderligere oplysning kan fås hos:
Sekretariatsleder Michella Schack, ms@lag-midtnordvestsjaelland.dk / 42 47 00 58

Bliv medlem af din lokale LAG

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende eller arbejdende i en af de fire kommuner kan blive medlem af.
Det er gratis at blive medlem af LAG Nordvestsjælland.

Ansøgningsfrister

16. august 2024 kl. 15.00
Se udvælgelseskriterier under
menupunktet ‘Kriterier’.

Udviklingsstrategi

Vores udviklingsstrategi er meget vigtig i udvælgelsen af projekter. Læs den her.

Bliv medlem

Er du over 15 år og bor/arbejder fast i én af de fire kommuner, kan du gratis blive medlem.

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi. Du finder også mange svar i Vejledningen om tilskud til LAG-projekter (i boksen ‘Lovgrundlag & Vejledninger’) fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Marina Petersen

Udviklingskonsulent

Tlf: 20 60 77 91

Hverdage
9.00-14.00

Stig Andersen

Stig Andersen

Sekretariatsleder

Tlf: 20 60 77 90

Man- tirs- og torsdage
8.30-15.00

LAG Nordvestsjælland

LAG Nordvestsjælland er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommune. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende eller arbejdende i en af de fire kommuner kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at melde dig ind her på hjemmesiden.

Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi.