Vi mangler én på holdet fra 1. januar.

Michella Schack, der siden juni 2018 har været en fremragende LAG-koordinator i vores område, har besluttet, at hun fremover vil bruge alle sine kræfter i Projektplaneten ApS, den virksomhed hun  selv stiftede for et års tid siden. I den arbejder hun med fundraising, projekt- og landdistriktsudvikling, så hun vil stadig bidrage til vores område. Men hvorom alting er: Vi søger nu en ny koordinator til Sekretariatet i Jyderup.

Vil du være med til at arbejde for et Danmark i bedre balance mellem land og by? Så er jobbet som LAG-koordinator måske noget for dig.

LAG Nordvestsjælland er en lokalt forankret forening, der skaber erhvervsudvikling, attraktive levevilkår og innovation i lokalsamfundene i Sorø, Odsherred, Kalundborg og Holbæk Kommune – bl.a. ved at tildele EU-tilskudsmidler til relevante projekter. Det er bestyrelsen (se billede ovenfor), der afgør, hvilke projekter der skal indstilles til tilsagn om støtte.

Til vores sekretariat i Jyderup søger vi nu en koordinator til 25 timer/ugen med start 1. januar 2024.

Sekretariatets opgaver spænder bredt, og der er derfor i et vist omfang mulighed for at tilpasse stillingen til særlige spidskompetencer og interesser.

Dine kerneopgaver:

 • Fremme gode projekter og gennemførelsen af vores udviklingsstrategi gennem opsøgende arbejde og vejledning af potentielle ansøgere. Når projekter er indstillet, skal du guide dem, så deres vej gennem processen bliver så let som muligt
 • Besigtige projekter i forbindelse med anmodning om udbetaling af tilskud
 • Tage initiativ til etablering af netværk og tværgående samarbejder på tværs af interesser, sektorer og geografiske områder
 • Deltagelse i informations- og bestyrelsesmøder samt andre netværksfora regionalt og nationalt.

Vores forventninger til din uddannelse og erfaring:

 • Relevant teoretisk uddannelse
 • Erfaring som enten projektleder og/eller gerne ledelsesmæssig erfaring
 • Bred indsigt i samfundsmæssige forhold – gerne inden for udvikling af landområder
 • Organisatorisk indsigt og forståelse, der gør, at du kan begå dig i krydsfeltet mellem politikere, foreningsliv, lokalsamfundets ildsjæle, turistorganisationer m.v.
 • God it-forståelse og -færdigheder
 • Kendskab til bæredygtighedsdagsordenen er en fordel
 • Kendskab til fundraising er en fordel, men ikke et krav.

Vores forventninger til dig som person:

 • Du er selvkørende og trives med at tilrettelægge din egen arbejdsdag, at være på landevejen noget af tiden og et arbejdsliv, der nogle gange kan ligge uden for normal kontortid. Frihed under ansvar
 • Du kan troværdigt formidle og kommunikere i øjenhøjde med såvel erhvervsfolk, foreningsfolk, kommunalt ansatte og interesseorganisationer
 • Vi er en lille organisation med 2 ansatte, så du skal være i stand til at holde overblik og prioritere opgaver i samarbejde med din kollega, hvilket kræver, at du er struktureret og systematisk i din arbejdsform og god til at afslutte opgaver. Arbejdsbelastningen varierer over tid med 2-3 årlige peaks i forbindelse med ansøgningsrunderne
 • Du kan se sammenhænge og koblinger i udviklingsprojekter og – og ikke mindst skabe dem i praksis
 • Vi er støttet med offentlige midler, og du skal derfor forstå og anerkende betydningen af at fortolke og overholde juridiske og formelle krav, herunder de it-værktøjer der understøtter processen
 • At du personligt motiveres af at kunne gøre en forskel for landdistrikterne. Det er ikke ’bare’ et job
 • Gode, tværgående samarbejdsevner med forståelse for de politiske processer i en forening.

Stillingsvilkår:

 • Ansættelse 25-30 timer efter nærmere aftale.
 • Mulighed for hjemmearbejde i et vist omfang. Fleksibilitet går begge veje.
 • Du bruger din egen bil til mødetransport. Afregnes efter Statens kørselstakster.
 • Aften- og weekendarbejde vil forekomme i et vist omfang.
 • Reference til sekretariatslederen, der sammen med dig udgør driftsorganisationen.
 • Løn efter kvalifikationer og erfaringer.

Kort sagt: Vi tilbyder et job med en alsidig hverdag og en meget bred berøringsflade, hvor du virkelig får indsigt i vores område på alle planer.

Der er tale om en stilling, der løber i hele programperioden frem til 31.12 2027. Det er ofte set, at LAG-koordinatorer fortsætter i en tilsvarende stilling, når en ny programperiode påbegyndes.

Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes til bestyrelsesforperson Flemming Engtoft Larsen på 51316456 eller sekretariatsleder Stig Andersen 20607790

Ansøgningsfristen er torsdag 2. november 2023 kl. 23.59 og skal søges via Holbæk Kommunes jobportal (se link andetsteds her på siden).

Lokale aktionsgrupper er udpeget af Bolig- og Indenrigsministeriet og modtager midler fra EU. Hver aktionsgruppe får et budget fra ministeriet og EU, som går til dels at tildele tilskudsmidler til relevante lokale projekter og dels til at drive foreningen. Du kan læse mere på om LAG på http://www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper og LAG Nordvestsjælland her på hjemmesiden.

Søg stillingen

Du sendes videre til Holbæk Kommunes jobportal, hvor du finder knappen ‘Ansøg’ nederst på siden.

Bliv medlem af foreningen

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende eller arbejdende i en af de fire kommuner kan blive medlem af.
Det er gratis at blive medlem af LAG Nordvestsjælland.

Ansøgningsfrister

16. august 2024 kl. 15.00
Se udvælgelseskriterier under
menupunktet ‘Kriterier’.

Udviklingsstrategi

Vores udviklingsstrategi er meget vigtig i udvælgelsen af projekter. Læs den her.

Bliv medlem

Er du over 15 år og bor/arbejder fast i én af de fire kommuner, kan du gratis blive medlem.

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi. Du finder også mange svar i Vejledningen om tilskud til LAG-projekter (i boksen ‘Lovgrundlag & Vejledninger’) fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Marina Petersen

Udviklingskonsulent

Tlf: 20 60 77 91

Hverdage
9.00-14.00

Stig Andersen

Stig Andersen

Sekretariatsleder

Tlf: 20 60 77 90

Man- tirs- og torsdage
8.30-15.00

LAG Nordvestsjælland

LAG Nordvestsjælland er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommune. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende eller arbejdende i en af de fire kommuner kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at melde dig ind her på hjemmesiden.

Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi.