Torsdag 20. april blev der holdt ordinær generalforsamling i Skamstrup Forsamlingshus.

Jens E. Christensen fortæller om den lokale indsats.

18 stemmeberettigede medlemmer var mødt op.

Først fik de et spændende indblik i den målrettede udviklingsindsats, der har været i Skamstrup i mange år.  Senest i form af det LAG-støttede projekt ‘Skamstrup Landsbyfællesskab’. Det var Jens E. Christensen fra Foreningen Skamstrup & Omegn (billedet), der videregav nyttige erfaringer til de forsamlede og fortalte om fremtidsplanerne. Indsatsen for at udvikle og forny byen har bl.a. været med til at tiltrække børnefamilier til Skamstrup – et fokusområde, LAG Nordvestsjælland også kommer til at arbejde med i den kommende tid.

Selve generalforsamlingen forløb roligt. Trods dirigent Max Møller Hansens energiske forsøg lykkedes det ikke at fremprovokere kampvalg til bestyrelsen. Der var således genvalg for en 2-årig periode til:

  • Carsten Ørting Andersen, Sorø (Sorø Kommune – Borgere)
  • Antigona Krasniqi, Asnæs (Odsherred Kommune – Borgere)
  • Marie Klintrup, Føllenslev (Kalundborg Kommune – Borgere)
  • Laura Sørensen, Kalundborg (Kalundborg Kommune – Foreninger)
  • Jens Lauridsen, Nykøbing (Odsherred Kommune – Foreninger)
  • Heidi Broskov Sørensen, Ulstrup (Kalundborg Kommune – Borgere)

Bestyrelsen har det sidste års tid lagt et stort arbejde i at få lavet en god udviklingsstrategi, så nu bliver det altså den samme bestyrelse, der får mulighed for at eksekvere den og uddele støtte til lokale projekter.

Også suppleanterne blev genvalgt uden modkandidater:

  • Annika Søs Alberg, Svebølle (Kalundborg Kommune – Foreninger) – 1. suppleant
  • Søren Sørensen, Ruds Vedby (Sorø Kommune – Virksomheder) – 2. suppleant

Inden længe vil foreningen melde nyt ud om ansøgningsrunder.

Ansøgningsfrister i 2023

1. runde-frist søndag 28.5 kl. 12.00.

2. runde-frist torsdag 10.8 kl. 15.00.

Udviklingsstrategi

Vores udviklingsstrategi for 2023-27 er nu også nationalt godkendt. Læs den her.

Bliv medlem

Er du over 15 år og fast bosiddende/arbejdende i én af de fire kommuner, kan du gratis blive medlem.

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi. Du finder også mange svar i Vejledningen om tilskud til LAG-projekter fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Michella Schack

Michella Schack

Udviklingskonsulent

Tlf: 20 60 77 91

Mandag og tirsdag
8.30-15.00

Stig Andersen

Stig Andersen

Sekretariatsleder

Tlf: 20 60 77 90

Man- tirs-, tors- og fredage
8.30-15.00

LAG Nordvestsjælland

LAG Nordvestsjælland er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommune. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende eller arbejdende i en af de fire kommuner kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at melde dig ind her på hjemmesiden.

Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi (der 1.2 2023 er endeligt godkendt af Plan- og Landdistriktsstyrelsen).