Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling torsdag 10. november 2022 kl. 19.00

I henhold til foreningens vedtægter § 23-25 har bestyrelsen ønsket at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med nedenstående dagsorden.

Grundet vores geografiske afstande og Covid-19 foregår generalforsamlingen fortrinsvis digitalt via Microsoft Teams. Medlemmer uden mulighed for digital deltagelse kan dog møde op på Skarridsøgade 37, 2. sal, Jyderup.
I begge tilfælde er der ønske om forudgående tilmelding længere nede på siden.

Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Valg af stemmetællere.
  4. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
    “Bestyrelsen stiller forslag om, at den på hjemmesiden lag-nvs.dk offentliggjorte udviklingsstrategi godkendes af generalforsamlingen, så den kan indsendes til Bolig- og Planstyrelsen.”
  5. Valg af revisor.
  6. Eventuelt.

Bemærk: Jævnfør vedtægterne § 24, stk. 4 skal forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsættes skriftligt og være forpersonen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dokumenter

Nedenfor kan du downloade de dokumenter, du skal bruge til generalforsamlingen.

Bliv medlem af din lokale LAG

Vi er en åben forening, som alle over 15 år, der bor eller arbejder i en af de fire kommuner, kan blive medlem af.
Det er gratis at blive og være medlem af LAG Nordvestsjælland.

Ansøgningsfrister

16. august 2024 kl. 15.00
Se udvælgelseskriterier under
menupunktet ‘Kriterier’.

Udviklingsstrategi

Vores udviklingsstrategi er meget vigtig i udvælgelsen af projekter. Læs den her.

Bliv medlem

Er du over 15 år og bor/arbejder fast i én af de fire kommuner, kan du gratis blive medlem.

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi. Du finder også mange svar i Vejledningen om tilskud til LAG-projekter (i boksen ‘Lovgrundlag & Vejledninger’) fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Marina Petersen

Udviklingskonsulent

Tlf: 20 60 77 91

Hverdage
9.00-14.00

Stig Andersen

Stig Andersen

Sekretariatsleder

Tlf: 20 60 77 90

Man- tirs- og torsdage
8.30-15.00

LAG Nordvestsjælland

LAG Nordvestsjælland er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommune. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende eller arbejdende i en af de fire kommuner kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at melde dig ind her på hjemmesiden.

Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi.