9 projekter indstillet til 2,2 mio. støtte-kr. i årets sidste ansøgningsrunde.

Projekter i Holbæk Kommune løb med de fleste LAG-midler, da bestyrelsen valgte at indstille 9 af de modtagne projekter i årets 2. og sidste ansøgningsrunde. I alt blev der indstillet for 2,2 mio. kr. Dermed er den lokale aktionsgruppes pengekasse tom for i år, men LAG vender stærkt tilbage i starten af næste år, hvor der er 4,1 mio. kr. til uddeling. Potentielle ansøgere opfordres til at søge vejledning hos foreningens koordinatorer.

Jackpot til projekter i Holbæk Kommune

Mørkøv blev topscorer med to indstillede projekter – begge inden for erhverv og med grøn vinkel, da LAG Nordvestsjælland indstillede projekter til årets sidste støttemidler. JJ Hydraulik A/S får støtte til at udvikle mere klimavenlige løsninger til byggeindustrien, mens den nystartede virksomhed Chogo ApS får støtte til videreudvikling af veganske ernæringsbarer til den voksende gruppe af underernærede/småtspisende ældre.

”I det hele taget tog projekter fra Holbæk Kommune godt for sig af retterne”, udtaler forperson Flemming E. Larsen og fortsætter: ”Oplevelsescenter Nyvang får støtte til turismestrategisk udvikling af stedet, mens Søtofte Gårdmejeri i kommunens allersydligste geografi, der laver mælk, yoghurt, ost og friskost i høj kvalitet, får en hjælpende hånd til en udvidelse, der skaber behov for flere ansatte. Lokale arbejdspladser er også noget af det, der er vigtigt i forhold til bosætningen ude på landet.”

Ligelig fordeling mellem støtteformål

LAG-støtten blev fordelt nogenlunde ligeligt mellem 5 erhvervsprojekter og 4 almennyttige projekter. Blandt de øvrige erhvervsprojekter finder man Agerbo Vingård ved Havnsø og SKØL Brygkompagni i Kalundborg. Begge får de støtte til at hjemtage deres produktion af hhv. vin og øl, idet LAG-bestyrelsen også lagde vægt på begge steders fokus på oplevelsesøkonomi.

To af de indstillede almennyttige projekter kommer fra Sorø Kommune. Støtteforeningen for Skovhuset Sorø får støtte til etablering af flere ’naturbaser’, der tilgængeliggør og formidler naturen til gavn for ikke mindst børne- og ungefamilier. Frivilligcenter Sorø får støtte til etablering af et nyt frivillighus i Stenlille. Det vil komme hele kommunens foreningsliv til gavn.

Endelig får den fuldt funktionsdygtige Ulstrup Mølle på Røsnæs støtte til at udvide sin formidlingsindsats gennem salg af traditionelle korn- og meltyper.

Næste ansøgningsrunde bliver først i 2024, men start i god tid!

Næste LAG-ansøgningsfrist forventes at ligge i starten af 2024. ”Selv om det kan virke langt væk, vil jeg kraftigt opfordre potentielle ansøgere til at komme i gang inden så længe. Dels tager det lidt tid at blive fortrolig med ansøgningssystemerne. Dels kræver det tid at afdække mulighederne for samarbejde, indhente tilbud og søge vejledning og sparring hos vores koordinatorer. Man laver altså ikke en god og fyldestgørende LAG-ansøgning på en eftermiddag. Især i 4. kvartal har vores koordinatorer god mulighed for at yde vejledning om LAG-ordningen og sparre om projekterne. Og det er helt gratis.”, slutter Flemming E. Larsen.

De indstillede projekter er (titel, kommune og beløb):

  • Grønne løsninger til byggeindustrien (Holbæk) 400.000 kr.
  • Turismestrategisk udvikling af stedet (Holbæk) 400.000 kr.
  • Videreudvikling af Søtoftes Gårdmejeri (Holbæk) 400.000 kr.
  • Naturbaser til børn, unge og deres forældre (Sorø) 231.689 kr.
  • Frivillighus (Sorø) 199.150 kr.
  • Årets gang i vinmarken (Odsherred) 193.473 kr.
  • Mølleri på Ulstrup Mølle (Kalundborg) 186.338 kr.
  • Etablering af mikrobryggeri (Kalundborg) 118.650 kr.
  • Udvikling af lokal virksomhed med energi- og proteinberigede fødevarer (Holbæk) 55.986 kr.

I alt 2.185.286,-


Yderligere spørgsmål

Yderligere oplysning om LAG Nordvestsjælland kan fås hos:

Formand Flemming Engtoft Larsen, flemmingengtoft@gmail.com / 51 31 64 56

Download pressemeddelelse

Indholdet af pressemeddelelsen er til fri gengivelse.

Bliv medlem af foreningen

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende eller arbejdende i en af de fire kommuner kan blive medlem af.
Det er gratis at blive medlem af LAG Nordvestsjælland.

Ansøgningsfrister

16. august 2024 kl. 15.00
Se udvælgelseskriterier under
menupunktet ‘Kriterier’.

Udviklingsstrategi

Vores udviklingsstrategi er meget vigtig i udvælgelsen af projekter. Læs den her.

Bliv medlem

Er du over 15 år og bor/arbejder fast i én af de fire kommuner, kan du gratis blive medlem.

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi. Du finder også mange svar i Vejledningen om tilskud til LAG-projekter (i boksen ‘Lovgrundlag & Vejledninger’) fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Marina Petersen

Udviklingskonsulent

Tlf: 20 60 77 91

Hverdage
9.00-14.00

Stig Andersen

Stig Andersen

Sekretariatsleder

Tlf: 20 60 77 90

Man- tirs- og torsdage
8.30-15.00

LAG Nordvestsjælland

LAG Nordvestsjælland er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommune. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende eller arbejdende i en af de fire kommuner kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at melde dig ind her på hjemmesiden.

Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi.