Også 17 LAG-ansøgninger i anden ansøgningsrunde.

Ligesom i første runde modtog vi 17 ansøgninger i årets anden runde, der havde ansøgningsfrist 10. august. I alt er der søgt støtte for lidt over 5,5 mio. kr. Der er dermed ikke flere 2023-ansøgningsrunder i LAG Nordvestsjælland, dækker Holbæk, Odsherred, Kalundborg og Sorø Kommune. De 17 ansøgere kan forvente at få svar på deres ansøgning et par uger efter ansøgningsfristens udløb.

Som det ses af kortet er der god geografisk spredning på ansøgningerne.

Vi har modtaget 5 fra både Sorø, Holbæk og Odsherred Kommune, mens der denne gang er 2 fra Kalundborg Kommune.

Næste ansøgningsrunde bliver først i 2024, men start i god tid!

Vores næste ansøgningsfrist forventes at ligge i starten af 2024 (datoen er ikke fastsat). Selv om det kan virke meget langt væk, vil vi kraftigt opfordre potentielle ansøgere til at udnytte tiden til at komme i gang. Det er rart at komme i gang med en LAG-ansøgning uden at være tidspresset. Det kan også tage lidt tid at blive fortrolig med de to digitale systemer, der skal bruges til at søge.

Ved at starte i god tid får du mulighed for at undersøge muligheder for samarbejde, indhente tilbud og søge vejledning og sparring hos vores koordinatorer. Det er sjældent, vi ser en god ansøgning, der er skrevet i sidste øjeblik. Særligt i 4. kvartal af 2023 vil koordinatorerne have god mulighed for at yde vejledning og sparring. Vejledning er gratis.

>>> Se her, hvordan du søger næste gang

Bliv medlem af foreningen

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende eller arbejdende i en af de fire kommuner kan blive medlem af.
Det er gratis at blive medlem af LAG Nordvestsjælland.

Ansøgningsfrister

16. august 2024 kl. 15.00
Se udvælgelseskriterier under
menupunktet ‘Kriterier’.

Udviklingsstrategi

Vores udviklingsstrategi er meget vigtig i udvælgelsen af projekter. Læs den her.

Bliv medlem

Er du over 15 år og bor/arbejder fast i én af de fire kommuner, kan du gratis blive medlem.

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi. Du finder også mange svar i Vejledningen om tilskud til LAG-projekter (i boksen ‘Lovgrundlag & Vejledninger’) fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Marina Petersen

Udviklingskonsulent

Tlf: 20 60 77 91

Hverdage
9.00-14.00

Stig Andersen

Stig Andersen

Sekretariatsleder

Tlf: 20 60 77 90

Man- tirs- og torsdage
8.30-15.00

LAG Nordvestsjælland

LAG Nordvestsjælland er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommune. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende eller arbejdende i en af de fire kommuner kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at melde dig ind her på hjemmesiden.

Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi.