21 LAG-ansøgninger i årets første ansøgningsrunde.

Vi modtog 21 ansøgninger i årets første runde, der havde ansøgningsfrist 7. februar. I alt er der søgt støtte for lidt over 6,6 mio. kr. I hele 2024 har vi 4,112 mio. kr. til uddeling i LAG Nordvestsjælland, der dækker Holbæk, Odsherred, Kalundborg og Sorø Kommune. De 21 ansøgere kan forvente at få svar på deres ansøgning i starten af marts måned.

Som det ses af kortet var der denne gang mindre god geografisk spredning på ansøgningerne.

Vi har således modtaget 10 ansøgninger fra Holbæk Kommune, 5 fra Kalundborg, 4 fra Odsherred og 1 fra Sorø. Derudover er der 1 ansøgning, der spænder over tre kommuner.

Fordelingen mellem erhvervsrettede og almennyttige ansøgninger følger ganske godt den 60:40-fordeling, der er fastsat i vores udviklingsstrategi.

Næste ansøgningsrunde bliver først i august 2024, men start i god tid!

Vores næste ansøgningsfrist forventes at ligge i midten af august 2024 (datoen er ikke fastsat og vil blive offentliggjort i starten af marts). Selv om det kan virke meget langt væk, vil vi kraftigt opfordre potentielle ansøgere til at udnytte tiden til at komme i gang. Det er rart at komme i gang med en LAG-ansøgning uden at være tidspresset. Det kan også tage lidt tid at blive fortrolig med de to digitale systemer, der skal bruges til at søge. Og det er heller ikke altid, at de har 100 % oppetid…

Ved at starte i god tid får du mulighed for at undersøge muligheder for samarbejde, indhente tilbud og søge vejledning og sparring hos vores koordinatorer. Det er sjældent, vi ser en god ansøgning, der er skrevet i sidste øjeblik. Vejledning er gratis.

>>> Se her, hvordan du søger næste gang

Bliv medlem af foreningen

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende eller arbejdende i en af de fire kommuner kan blive medlem af.
Det er gratis at blive medlem af LAG Nordvestsjælland.

Ansøgningsfrister

16. august 2024 kl. 15.00
Se udvælgelseskriterier under
menupunktet ‘Kriterier’.

Udviklingsstrategi

Vores udviklingsstrategi er meget vigtig i udvælgelsen af projekter. Læs den her.

Bliv medlem

Er du over 15 år og bor/arbejder fast i én af de fire kommuner, kan du gratis blive medlem.

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi. Du finder også mange svar i Vejledningen om tilskud til LAG-projekter (i boksen ‘Lovgrundlag & Vejledninger’) fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Marina Petersen

Udviklingskonsulent

Tlf: 20 60 77 91

Hverdage
9.00-14.00

Stig Andersen

Stig Andersen

Sekretariatsleder

Tlf: 20 60 77 90

Man- tirs- og torsdage
8.30-15.00

LAG Nordvestsjælland

LAG Nordvestsjælland er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommune. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende eller arbejdende i en af de fire kommuner kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at melde dig ind her på hjemmesiden.

Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi.