Støtte til Foreningsdrift

Ambitionen med Støtte Til Foreningsdrift er at bidrage til foreningslivets udvikling og i sidste ende overlevelse. Støtte Til Foreningsdrift er, som navnet siger, en støtte og et supplement til frivilligheden, det er ikke en erstatning. Vi er selv en væsentlig del af frivilligheden og ser den som bærende for sammenhængskraften i vores lokalsamfund ikke mindst i Nordvestsjælland.

Formålet med Støtte Til foreningsdrift er at kunne tilbyde lokalforeninger i bred forstand og ikke afgrænset til en enkelt interesse, hobby eller sport en kompetent ressource, som ikke blot underviser og fortæller hvordan, men sætter sig med rundt om bordet og deltager i løsningen af den givne opgave.
Det kræver i vores optik to væsentlige elementer:

  1. Vi skal ud og skubbe til et i dag fuldstændig fastlåst mindset i foreningslivet. Det er et mindset, alle vi midaldrende og ældre er vokset op i. Vi er vokset op med, at frivillighed alene skal være bærende i foreningslivet. Dette fastlåste mindset er en kæmpe udfordring for foreningernes fremtid, og vi er stærkt på vej ud over skrænten og ned i en generationskløft.
    Udfordringen er, at de siddende bestyrelser og beslutningstagere lige som os selv typisk er midaldrende og ældre, som ikke rigtigt har erkendt problemets omfang eller set og erfaret løsningen. Løsningen eller et væsentligt bidrag til løsningen er at tilkøbe udvalgte nøglefunktioner i foreningsledelse og drift supplerende al den glimrende og bærende frivillighed. Næste generation har slet ikke samme tilgang til foreningslivet, som vi har, de stiller helt andre krav for deres deltagelse.
  2. Det andet vigtige element er, at foreningerne kan tilbydes professionelle, testede og veludviklede Ydelser tilpasset foreningslivet. Det gælder både indhold, pris og metode. Vi bestræber os på, at Støtte Til Foreningsdrift kan levere digitale Ydelser, som er afgrænsede og koncentrerede til løsning af specifikke udfordringer i foreningen.

Støttebeløb:

147.500 kr.

Kommune:

Holbæk, Kalundborg, Sorø og Odsherred

Projektholder:

Unikaart ApS

Ansøgningsfrister

16. august 2024 kl. 15.00
Se udvælgelseskriterier under
menupunktet ‘Kriterier’.

Udviklingsstrategi

Vores udviklingsstrategi er meget vigtig i udvælgelsen af projekter. Læs den her.

Bliv medlem

Er du over 15 år og bor/arbejder fast i én af de fire kommuner, kan du gratis blive medlem.

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi. Du finder også mange svar i Vejledningen om tilskud til LAG-projekter (i boksen ‘Lovgrundlag & Vejledninger’) fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Marina Petersen

Udviklingskonsulent

Tlf: 20 60 77 91

Hverdage
9.00-14.00

Stig Andersen

Stig Andersen

Sekretariatsleder

Tlf: 20 60 77 90

Man- tirs- og torsdage
8.30-15.00

LAG Nordvestsjælland

LAG Nordvestsjælland er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommune. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende eller arbejdende i en af de fire kommuner kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at melde dig ind her på hjemmesiden.

Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi.