Synliggørelse af Naturpark Åmosen

Projekt skal være en konkret, målrettet og intensiv synliggørelse af Naturpark Åmosen. Dette gøres dels ved formidling til tusind af borgere, sommerhusejere og turister gennem flyers og andet fysisk materiale. Dels ved målrettet og massiv digital markedsføring i en afgrænset periode, så vi får skabt en masse trafik på vores digitale platforme og vores hjemmeside.

Dette er første og det vigtigste skridt i forhold til at udfolde Naturparkens kernefortælling og skabe et narrativ og en synliggørelse omkring de store natur-, kultur og landskabsmæssige ressourcer som hverken lokale på Nordvestsjælland, sommerhusgæster eller turister kender til.

Naturpark Åmosen (NPÅ) blev stiftet for år tilbage med det formål at skabe synlighed omkring områdets utrolige natur og kulturhistorie. Siden stiftelsen er der skabt en organisation, etableret stier og netværk til mindre oplevelsesøkonomiske erhverv og frivillige foreninger. Naturpark Åmosens ressourcer og potentiale er enormt. Naturen og landskabet er enestående med sine højmoser og store overdrev, hvor der ikke bor nogle mennesker og spektakulære dyr som fx kronhjort, odder, isfugl, havørn, glente og stork.

Der findes flotte skilte og stier i landskabet samt en velfungerende hjemmeside og en god og flot designmanual, men almindelig markedsføringsgreb som fysiske foldere og fysiske kort, man kan have liggende på turistbureauer, på restauranter og hos oplevelsesøkonomiske virksomheder, findes ikke. Målrettet digital markedsføring via de sociale medier har der ej heller været iværksat.

Det betyder, at ikke mange – heller ikke folk inden for de tre kommunegrænser – kender til eksistensen af Naturpark Åmosen. Det betyder også, at det enorme potentiale, der ligger ligefor i forhold til at udvikle oplevelsesøkonomiske erhverv med udgangspunkt i natur/kulturhistorien, ikke udfoldes. Ligeledes er det potentiale, der ligger i at udvikle stedbunden identitet og stolthed og attraktive fællesskaber med udgangspunkt i naturen og kulturhistorien, heller ikke er udfoldet. Det skal dette projekt være første skridt til at råde bod på.

Støttebeløb:

72.000 kr.

Kommune:

Holbæk, Kalundborg, Sorø

Projektholder:

Naturpark Åmosen

Ansøgningsfrister

16. august 2024 kl. 15.00
Se udvælgelseskriterier under
menupunktet ‘Kriterier’.

Udviklingsstrategi

Vores udviklingsstrategi er meget vigtig i udvælgelsen af projekter. Læs den her.

Bliv medlem

Er du over 15 år og bor/arbejder fast i én af de fire kommuner, kan du gratis blive medlem.

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi. Du finder også mange svar i Vejledningen om tilskud til LAG-projekter (i boksen ‘Lovgrundlag & Vejledninger’) fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Marina Petersen

Udviklingskonsulent

Tlf: 20 60 77 91

Hverdage
9.00-14.00

Stig Andersen

Stig Andersen

Sekretariatsleder

Tlf: 20 60 77 90

Man- tirs- og torsdage
8.30-15.00

LAG Nordvestsjælland

LAG Nordvestsjælland er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommune. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende eller arbejdende i en af de fire kommuner kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at melde dig ind her på hjemmesiden.

Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi.