Så er vi i gang!

LAG Nordvestsjælland har taget initiativ til en proces, hvor vi på tværs af kommunerne vil forsøge at styrke bosætningen i hele Nordvestsjælland – ikke mindst i forhold til børne- og ungefamilier.

Vores første initiativ var et stort event i Jyderup 6. juni 2024. Her deltog over 50 lokale ildsjæle, der både repræsenterede lokale borgere, foreninger, erhvervslivet og kommuner.

Vigtigst var de to afsluttende workshops, hvor deltagerne i fællesskab kom med input til temaer, der skal arbejdes videre med. Vi har samlet alle inputs i et dokument, du kan downloade her.

Vi har grupperet de mange gode idéer og kommet frem til fire hovedtemaer, som vi vil koncentrere den videre indsats om. Her er også skelet til, hvad det reelt ligger inden for LAG’s kompetence at arbejde med:

Fastholdelse af eksisterende borgere

  • Skabelse og udbygning af lokale fællesskaber
  • Mere offentlig støtte til lokal udvikling

Tiltrækning af nye borgere

  • Synliggørelse (over for potentielle tilflyttere)
  • Tilflytterinitiativer

Hvad sker der nu?

  • Det er vigtigt at have kommunerne med, så de har ejerskab i projektet og kan se en mening med samarbejdet. Vi vil også kortlægge, hvad der allerede findes af tiltag i kommunerne, så vi kan integrere/bygge videre på allerede eksisterende tiltag.
  • I løbet af efteråret 2024 vil disse temaer blive kvalificeret yderligere gennem dialog med relevante aktører, herunder deltagerne fra 6. juni-eventet.
  • Der sigtes mod et udviklingsprojekt i LAG Nordvestsjælland, der er defineret i december 2024 og kan godkendes endeligt af LAG-bestyrelsen i januar 2025.
  • I 2025 sigter vi mod en række initiativer indenfor de 4 temaer, som skal forankres i lokalsamfundene i de 4 kommuner – bl.a. ved at have stor borgerinvolvering.

Alle er velkomne – tilmeld dig her

Hvad enten du var med i Jyderup 6. juni eller ej, er du mere end velkommen til at blive en del af den fremadrettede proces. Jo flere vi er, jo mere kan vi udrette!

Hvis du ikke var med 6. juni, kan du ved at give os dine oplysninger nedenfor sikre, at du bliver indbudt til de næste skridt og kan holde dig opdateret.

Har du konkrete idéer, er du også meget velkommen til at bidrage. Du kan tilføje dine kommentarer i boksen nedenfor. Så opsamler vi alle input og tager dem videre i processen.

Vi glæder os til den videre proces efter sommerferien!


Interesse for bosætningsindsats 2024-2025

Bliv en del af processen omkring det nye bosætningsinitiativ.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Se input fra 6.6-event

Vi har samlet alle jeres gode input i ét dokument.
Du kan også læse, hvad den videre plan er.

Bliv medlem af din lokale LAG

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende eller arbejdende i en af de fire kommuner kan blive medlem af.
Det er gratis at blive medlem af LAG Nordvestsjælland, og medlemskabet fortsætter, indtil du skriftligt melder dig ud.

Ansøgningsfrister

16. august 2024 kl. 15.00
Se udvælgelseskriterier under
menupunktet ‘Kriterier’.

Udviklingsstrategi

Vores udviklingsstrategi er meget vigtig i udvælgelsen af projekter. Læs den her.

Bliv medlem

Er du over 15 år og bor/arbejder fast i én af de fire kommuner, kan du gratis blive medlem.

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi. Du finder også mange svar i Vejledningen om tilskud til LAG-projekter (i boksen ‘Lovgrundlag & Vejledninger’) fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Marina Petersen

Udviklingskonsulent

Tlf: 20 60 77 91

Ti, On og Fr.
9.00-16.00
Ferie 28.6-28.7

Stig Andersen

Stig Andersen

Sekretariatsleder

Tlf: 20 60 77 90

Ma, Ti og To.
8.30-15.00
Ferie 3.7-1.8

LAG Nordvestsjælland

LAG Nordvestsjælland er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommune. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende eller arbejdende i en af de fire kommuner kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at melde dig ind her på hjemmesiden.

Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi.

Om os Bestyrelsen