Tilmelding til infomøde 13.6? >>> Klik her

17 LAG-ansøgninger i første ansøgningsrunde. Infomøde 13.6 for dig, der overvejer at søge næste runde med frist 10. august.

Trods en kort ansøgningsperiode er LAG Nordvestsjælland kommet godt fra start med 17 ansøgninger i årets første runde. I alt er der søgt støtte for knap 5 mio. kr. Årets 2. – og sidste – ansøgningsrunde har allerede frist torsdag 10. august. Derfor indbyder LAG til infomøde tirsdag 13. juni kl. 19.00. Her kan potentielle ansøgere blive klogere på LAG-ordningen og kravene til ansøgningen. Mødet bliver fysisk afviklet i Jyderup, men bliver samtidigt transmitteret online, så forventningen er, at de fleste deltagere vil følge med hjemmefra. LAG Nordvestsjælland dækker nemlig Holbæk, Odsherred, Kalundborg og Sorø Kommune.

17 ansøgninger i 1. ansøgningsrunde – der er søgt om knap 5 mio. kr.

Hos LAG Nordvestsjælland er forperson Flemming E. Larsen i disse dage godt tilfreds: ”Ansøgningssystemet åbnede først 8. maj, så vi var spændte på, hvor mange ansøgninger vi ville få med kun 3 uger til første ansøgningsfrist. At der på den baggrund er kommet 17 ansøgninger, er jeg meget tilfreds med. Der er søgt for knap 5 mio. kr., og det skal ses i lyset af, at vi samlet til årets to ansøgningsrunder har godt 4 mio. kr. at gøre godt med. Jeg glæder mig også over, at der er god geografisk spredning på ansøgningerne. Vi dækker jo et stort område med fire kommuner.”

Infomøde 13. juni for mulige ansøgere til årets sidste runde med frist 10. august. Deltag også hjemmefra.

LAG’s næste – og sidste – ansøgningsfrist i år er torsdag 10. august. Selv om det kan virke langt væk, er der pga. sommerferien ikke så lang tid alligevel. Derfor indbyder LAG Nordvestsjælland alle interesserede til at deltage i et informationsmøde tirsdag 13. juni 19.00-20.30. Her vil foreningens koordinatorer vejlede om LAG-ordningen og ansøgningssystemet. Det er muligt at deltage ved fysisk fremmøde eller via nettet. I Jyderup vil der være 10 pladser efter først-til-mølle. Du kan tilmelde dig her med sidste frist mandag 12. juni kl. 12.00. Der er mulighed for at stille spørgsmål, uanset om man deltager fysisk eller digitalt.

”Erfaringsmæssigt er det en god idé at komme i gang med en LAG-ansøgning i god tid. Det giver mulighed for at undersøge muligheder for samarbejde, indhente tilbud og søge vejledning hos vores koordinatorer. Det er sjældent, vi ser en god ansøgning, der er skrevet i sidste øjeblik”, slutter Flemming E. Larsen.


Yderligere spørgsmål

Yderligere oplysning om generalforsamlingen og LAG Nordvestsjælland kan fås hos:

Formand Flemming Engtoft Larsen, flemmingengtoft@gmail.com / 51 31 64 56

Download pressemeddelelse

Indholdet af pressemeddelelsen er til fri gengivelse.

Bliv medlem af foreningen

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende eller arbejdende i en af de fire kommuner kan blive medlem af.
Det er gratis at blive medlem af LAG Nordvestsjælland.

Ansøgningsfrister

16. august 2024 kl. 15.00
Se udvælgelseskriterier under
menupunktet ‘Kriterier’.

Udviklingsstrategi

Vores udviklingsstrategi er meget vigtig i udvælgelsen af projekter. Læs den her.

Bliv medlem

Er du over 15 år og bor/arbejder fast i én af de fire kommuner, kan du gratis blive medlem.

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi. Du finder også mange svar i Vejledningen om tilskud til LAG-projekter (i boksen ‘Lovgrundlag & Vejledninger’) fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Marina Petersen

Udviklingskonsulent

Tlf: 20 60 77 91

Hverdage
9.00-14.00

Stig Andersen

Stig Andersen

Sekretariatsleder

Tlf: 20 60 77 90

Man- tirs- og torsdage
8.30-15.00

LAG Nordvestsjælland

LAG Nordvestsjælland er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommune. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende eller arbejdende i en af de fire kommuner kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at melde dig ind her på hjemmesiden.

Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi.