10 projekter indstillet til 1,9 mio. kr. i støtte i første LAG-ansøgningsrunde.

Da LAG-bestyrelsen mødtes torsdag aften, valgte den at støtte 10 ud af de 17 modtagne projekter. I alt blev der indstillet for 1,9 mio. kr. Dermed har LAG 2,2 mio. kr. tilbage til 2. runde, der har ansøgningsfrist 10. august. Potentielle ansøgere opfordres til at søge vejledning hos foreningens koordinatorer.

LAG-støtten kom helt ud i kanterne af landkortet

Den lokale LAG-bestyrelse kom godt rundt på landkortet, da den torsdag aften indstillede 10 projekter til støtte og dermed brugte knap 2 af de i alt 4,1 mio. kr., der er til rådighed i år. ”Vi er glade for bl.a. at støtte en række yngre iværksættere, der vil være med til at skabe liv og arbejdspladser i det, vi vel godt kan tillade os at kalde ’yderområder’. Det flugter med vores ønske om at tildele LAG-støtten på en måde, så den er med til at løfte hele lokalsamfundet”, udtaler forperson Flemming E. Larsen og fortsætter: ”Fx har Havnebyen på Sjællands Odde fået indstillet hele to projekter. Godt gået af en by med 600 indbyggere. Modernisering af Odden Bådeværft og en ny mad-, forretnings- og kulturhal i den gamle auktionshal på havnen vil hver på deres måde bidrage til at skabe mere liv og aktivitet og smitte positivt af på de øvrige initiativer på stedet.”

Fokus på bosætning og fastholdelse af børne- og ungefamilier

”Der er også indstillet en række projekter, der understøtter foreningsdrevne aktiviteter, der kan bidrage til bosætning og fastholdelse af børne- og ungefamilier, hvilket er et andet prioriteret indsatsområde for LAG. Det gælder bl.a. støtten til Odsherred Hestekulturcenter, Kalundborg Sejlklub, Sorø Kajakklub og Ugerløse Beboer- og Kulturhus. LAG støtter også udvikling af konceptet Støtte til Foreningsdrift med fokus på at fremtidssikre det foreningsliv, der er så vigtigt for sammenhængskraften i de mindre samfund, men som mange steder er truet pga. generationsforskelle i tilgangen til foreningsarbejde. Den nød vil vi gerne hjælpe med at knække.”

Næste ansøgningsfrist 10. august – ansøgere opfordres til at søge vejledning

Der er godt to måneder til næste og årets sidste ansøgningsfrist. Den ligger nemlig lige efter sommerferien torsdag 10. august kl. 15.00. I den forbindelse opfordrer man potentielle ansøgere til at søge vejledning hos foreningens koordinatorer. Gerne i god tid, da en god LAG-ansøgning kræver modning. Mere information kan findes her på hjemmesiden.

De indstillede projekter er (titel, kommune og beløb):

  • Kunstnerruten ved Vognserup Gods (Holbæk) 400.000 kr.
  • Sejlads til alle (Kalundborg) 300.000 kr.
  • Odsherreds Hestekulturcenter (Odsherred) 250.000 kr.
  • Udvidelse af klubhus i Sorø Kajakklub (Sorø) 200.000 kr.
  • Odden Bådeværft (Odsherred) 190.000 kr.
  • Kulturcafé Edderfuglen (Kalundborg) 160.014 kr.
  • Støtte Til Foreningsdrift (alle 4 kommuner) 147.500 kr.
  • Ugerløse Beboer- og Kulturhus (Holbæk) 127.000 kr.
  • Havnehallen som mad-, forretnings- og kulturhal (Odsherred) 80.000 kr.
  • Synliggørelse af Naturpark Åmosen (Sorø, Kalundborg og Holbæk) 72.000 kr.

I alt 1.926.514 kr.


Yderligere spørgsmål

Yderligere oplysning om generalforsamlingen og LAG Nordvestsjælland kan fås hos:

Formand Flemming Engtoft Larsen, flemmingengtoft@gmail.com / 51 31 64 56

Download pressemeddelelse

Indholdet af pressemeddelelsen er til fri gengivelse.

Bliv medlem af foreningen

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende eller arbejdende i en af de fire kommuner kan blive medlem af.
Det er gratis at blive medlem af LAG Nordvestsjælland.

Ansøgningsfrister

16. august 2024 kl. 15.00
Se udvælgelseskriterier under
menupunktet ‘Kriterier’.

Udviklingsstrategi

Vores udviklingsstrategi er meget vigtig i udvælgelsen af projekter. Læs den her.

Bliv medlem

Er du over 15 år og bor/arbejder fast i én af de fire kommuner, kan du gratis blive medlem.

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi. Du finder også mange svar i Vejledningen om tilskud til LAG-projekter (i boksen ‘Lovgrundlag & Vejledninger’) fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Marina Petersen

Udviklingskonsulent

Tlf: 20 60 77 91

Hverdage
9.00-14.00

Stig Andersen

Stig Andersen

Sekretariatsleder

Tlf: 20 60 77 90

Man- tirs- og torsdage
8.30-15.00

LAG Nordvestsjælland

LAG Nordvestsjælland er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommune. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende eller arbejdende i en af de fire kommuner kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at melde dig ind her på hjemmesiden.

Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi.